Dalsze skale barw

Systemy kolorów porządkują różnorodność barw w systemach matematycznych lub geometrycznych. Służą one m.in: mieszaniu z palety kolorów lub definiowaniu odczuć kolorystycznych. Nie istnieje jednak całkowicie jednozanczny system.

Rozróżnia się 2 rodzaje systemów kolorów:

sumaryczne mieszanie kolorów (np. swiatło)


suma wszystkich kolorów jest bielą (Newton, system norm CIE).


różnicowe mieszanie kolorów


różnica wszystkich kolorów jest czernią (Leonardo, Runge, Klee, Itten, NCS).

Koło barw wg Goethe przedstawia kolory i kolory komplementarne naprzeciw siebie. Poza tym Goethe bada wpływ kolorów na świadomość i odczucia.

Referencje

Referencje

W dobrym towarzystwie – Wspólnie z firmą Zuelch znajdujecie się Państwo w dobrym towarzystwie – wyprzedzacie Waszą konkurencję!

kolory RAL

RAL granatowy stalowy

RAL granatowy stalowy - Jeden z ponad 100 standardowych odcieni skali RAL dostarczanych przez firmę Zuelch.

Pobierz

Dokumenty firmy Zuelch i ogólnie dostępne informacje. Tutaj mogą Państwo bezpłatnie pobrać materiały.